logo

מאגר שמות משפחה בית התפוצותמאגר שמות המשפחה ע"ש ממי דה-שליט בבית התפוצות. מכיל .
מאגר ניתן למצוא מידע על מקור ופירוש שמות המשפחה, נתונים על קהילות יהודיות.
באתר של בית התפוצות אפשר למלא טופס ולקבל מידע על שם משפחה , טופס הזמנת חיפוש.
טלפון לבירור: 03-745-7808