logo

אריות בטבעסרט על חיות טורפות - אריה.
מרבית אוכלוסייה האריות באפריקה ומעט באסיה.
אריה הוא בעל חיים ממשפחת החתוליים, מין של טורף יונק, פרוותו בגוון חום-צהוב,
האריה בעל רעמה, ראש גדול וזנב ארוך.
האריה גדול מן הנקבה.
נקבת האריה - לביאה.
האריות חיים בלהקה.
תקשורת בין פרטי הלהקה באמצעות נהמות, גרגורים ושאגות.
שאגת האריה נשמעת למרחק של 8 ק"מ.
בעלי חיים בטבע.
סרטי טבע על אריות.

גורי אריות