logo

עונת הסתיו לגיל הרךבונבי בסתיו
שיר קשור לסתיו : טיול בטבע בו הילדים מגלים את סימני הסתיו : טיפות גשם, פרחים, חילזון , פרח חבצלת , שלכת
שיר שמח , מתאים לילדים קטנים
בישראל בגנים הילדים לומדים על עונת הסתיו , הם פוגשים מושגים חדשים הקשורים לסתיו : הכרת החילזון, שינוי מזג אוויר, נדידת ציפורים , עלים נושרים , מחליפים בגדים , הימים מתקצרים ....הנושא נלמד בכמה מישורים : סיפורים , יצירה , חידות , משחקים וגם שירים