logo

איך לצייר בקבוק ?כיצד מציירים בקבוקים בקלי קלות , לימוד בשלבים , ברשת וחינם , רוצים לצייר ציור דומם ? קדימה קחו דף ועיפרון ותתחילו לעבוד ?
ציור סופי בקבוק יין עם כוס וצלחת פירות