דף עבודה חורף

דף עבודה בנושא חורף.
טקסט הבנת הנקרא ושאלות, התאמה בין מילה לציור והשלמת מילים.
דף עבודה להדפסה.
הדפסה
הדפסה
הדפסה