logo

שאלות מבחן לכיתה ה דשניםסרטון הסבר על דשנים, בנוסף שאלות לבוחן לדוגמא.
שאלות בוחן לתלמידי כיתה ה'
דוגמא של שאלות:
ממה מייצרים דשנים?
כיצד משפיע הדישון על היבולים?
כיצד משפיע הדישון על הסביבה ?
חלק מהשאלות פשוטות יותר וחלקן מסובכות יותר.

שאלות דוגמא למבחן

מה סוגי הדשנים ?
מאילו חומרים מפיקים את הדשנים ?
איזה נזק לסביבה יכול להיגרם משימוש בדשנים ?
איך אפשר לצמצם את הנזק שיכול להיגרם משימוש בדשנים ?
מהם צמחי תרבות ?
איך אפשר לספק מזון למליארדי התושבים בעולם ?
אילו 4 תנאים נדרשים לגדילה והתפתחות של צמחים ?
מהם שמות חומרים מן הדומם שמהם עשויים דשנים ? (2 חומרים)
2 דרכים שבהן אפשר לתת לצמחים דשן ?
2 דוגמאות לדשנים שנמצאים בטבע ?
מהו זבל אורגני ?
מהו קומפוסט ?
אילו מוצרים יכולים לשמש כדשן אורגני ? (2 דוגמאות)
מהו תהליך החזרת חומרי הזנה לקרקע ?
מה קורה לקרקע עם הזמן בשדה חקלאי, ואיך דשן יכול לעזור בפתרון הבעייה ?
מה אפשר לעשות עם סלעי פוספט ?
איך ים המלח יכול לעזור ביצירת דשן ?
איך הדישון עוזר ליבול ?
מה הבעיות שיכולות להיווצר מעודף דישון ?
מה הקשר בין עודף דישון לבין הסביבה ?
מהם דשנים בשחרור איטי ?
איזה חומרים דוממים נמצאים בקליפות הבננה ?