logo

איך לצייר בית בפרספקטיבהלימוד ציור בפרספקטיבה
סרטון הדגמה, איך יוצרים עם עיפרון תחושת של מרחק .
מה שמיוחד בשיטת הציור בפרספקטיבה היא העובדה שהפרספקטיבה נותנת תחושה
של מרחק בציור.אוביקטיים רחוקים נצייר בדרך כלל קטנים יותר ואילו עצמים קרובים נצייר גדוליםיותר וכך ניתן תחושת עומק לציור.
למי שמתעניין בנושא היום רשת האינטרנט מוצפת בהרבה הסברים וסרטונים בחינם בנושא פרספקטיבה.
לפניכם סרטון שמלמד איך לצייר נוף עם פרספקטיבה.הסרטון מומלץ במיוחד לתלמידים במגמת אומנות שמעוניינים להשתפר
בתחום הציור ולהפוך את טכניקת הציור שלהם ליותר מקצועית.