logo

איך להתחפש לחייזר ירוק - צב נינגה - נחש ירוקתחפושת שיכולה להתאים לכל מיני סיטואציות, זה בעצם סוג של חייזר ירוק, יכול להיות גם צב נינגה או נחש ירוק, לבחירתכם