logo

איך לצייר טנקציור בנושא צבא והפעם ציור של טנק.
הציור מתחיל מסקיצה פשוטה.
הסקיצה מורכבת ממספר צורות גאומטריות פשוטות.
לאחר הסקיצה מוסיפים את הפרטים הקטנים.
שיעור ציור שמתאים לבעלי רקע קודם בתחום.