logo

איך עושים פרפרים מחרוזיםעבודת יד לילדים.
סרטון הסבר המדגים שלב אחרי שלב איך לעשות פרפרים מחרוזים קטנים וצבעונים.
החומרים הדרושים להכנת היצירה הם :דף עם ציור של פרפר, חרוזים צבעונים ,דבק, חוט מתכת (המחושים),לק שקוף.
יצירת חיות מחרוזים!
האביב מאופיין בהרבה פרחים שמתחדשים בתקופה זו. בעקבותם באים הפרפרים.
יצירה לאביב.
יצירה לכבוד פסח שחל באביב.