שלט חנוכה שמח, שלט לחנוכה

שלטים לציור ומילוי של המשפט חג חנוכה שמח.
השלטים מכילים את המשפט ואפשר לצבוע את האותיות.
אפשר גם להוסיף איורים מתאימים לחנוכה

שלט 1

הדפסה

שלט 2

הדפסה

שלט 3

הדפסה