דף עבודה בהבנת הנקרא לכיתה ג

דף עבודה בהבנת הנקרא לכיתה ג להדפסה.
קטע בהבנת הנקרא ושאלות.
דף תרגול בעברית לכיתה ג.
הדפסה