מלך האריות , דפי צביעה

גלגל החיים , כל הדמויות של הסרט : מופסה, סקאר הרשע ,סימבה שצריך להתמודד מול אתגרים קשים ,דפי ציור לילדים