מצא את ההבדלים פורים

פעילות מצא את ההבדלים משנכנס אדר פורים.
שני ציורים זהים, רק שיש ביניהם שישה הבדלים.
דף עבודה מצא את ההבדלים להדפסה.
הדפסה