logo

מצא את ההבדלים פורים

מצא את ההבדלים פורים
פעילות מצא את ההבדלים משנכנס אדר פורים.
שני ציורים זהים, רק שיש ביניהם שישה הבדלים.
דף עבודה מצא את ההבדלים להדפסה.
הדפסההדפסה
  
ציירצייר