מצא את ההבדלים בדף עבודה משנכנס אדר פורים

פעילות מאוד נחמדה לילדים שמתאימה לפורים , שני ציורים של פורים זהים, רק שיש ביניהם חמישה הבדלים, תנו לילדים למצוא את ההבדלים.
פעילות נחמדה שתעסיק את הילד ותעזור לו להתפתח.
דף מציאת הבדלים להדפסה לפורים לילדי הגן
פיתוח הבחנה חזותית