logo

תנוחת היונה יוגהאיך לבצע את תנוחת היונה ביוגה.
ביוגה יש הרבה תנוחות והרבה מהתנוחות הם על שמות בע"ח חיים שמזכירים
את צורת התנוחה.
לפניכם סרטון וידאו שמסביר איך לבצע את תנוחת היונה בצורה נכונה.
הסרטון מסביר בפירוט ולאט שלב אחרי שלב איך לבצע את התנוחה נכון.
תנוחת היונה היא לא תנוחה קשה במיוחד כך שהיא הבחלט יכולה להתאים לאנשים
שמתחילים ללמוד יוגה.