logo

יצירה לקיץ גלידהיצירה של גלידה מנייר על כרטיס.
גיזרו גביע משולש חום ושלושה עיגולים בצבעים ורוד, כתום וירוק.
הדביקו על הכרטיס בצבע תכלת.
יצירה קלה לקיץ.