ידידים

שמור אותי האל מאוהביי! לאויביי אדאג בעצמי.