logo

בדיקת מהירות בזק , מדידת מהירות גלישהמה קורה כאשר האינרנט איטי?
יש לבדוק את המהירות גלישה שלך באינטרנט או תקינות הקו טלפון שלכם
לבזק אפשרות לבדוק תקינות קו טלפון ואינטרנט
דיקת מהירות בתשתית בזק בלבד ללא תלות בספק האינטרנט שאליו אתם מחוברים.
במידה ואתם חווים איטיות בגלישה,
בדיקה זו תאפשר לכם לקבוע האם האיטיות נובעת מבעיה בתשתית בזק או מבעיה אצל ספק האינטרנט.
בצעו בדיקה זו ממחשב בלבד. חובה לחבר את המחשב לנתב באמצעות כבל רשת.