logo

לימד מספרים בערביתהיום ניתן ללמוד ערבית דרך האינטרנט.
הרבה תלמידים מתקשים בערבית בבית הספר.
לפניכם שיעור עזר בערבית שיוכל לעזור לכם ללמוד לספור בערבית עד 10.
לפניכם סרטון שמלמד באמצעות שיר איך לספור מ-1 עד 10 בערבית.
הרבה מהמספרים בערבית נשמעים כמו המספרים בערבית כך שלימוד המספרים בערבית לא צריך
להיות יותר מדי קשה לישראלים.
בנוסף לכך כדאי שתשיימו לב איך כותבים את המספרים בערבית כי בשפה הערבית כותבים את המספרים
בצורה שונה מהצורה המקובלת.