logo

אתר עיריית ערד - דף הביתבאתר של עירית ערד תמצאו בו הכל :מתן שירות לתושבים ,קישורים פונקציונאלים - שעות קבלת קהל, מחלקת הנדסה, כתובת, טלפונים, מרכזים,תשלום דוחות חניה ,בירור תשלום ארנונה , הנחה בארנונה ,טפסים להורדה .....רישום לגני ילדים, רישום לגן עירייה, רישום לגן חובה, רישום לכיתה א' - מידע לתושבים ולמבקרים .
מידע מעודכן לתושבים: אירועים , מופעים, הרצאות, תערוכות כולל תאריך
בירור שעות פתיחה בטלפון : 08-9951601