logo

איך לצייר כד נחושתציור של כד קטן פך שמן מנחושת.
הסרטון בהילוך מהיר ומדגים איך ניתן לצייר כד נחושת שנראה כל כך אמיתי שקשה להאמין שמדובר בציור.
כמובן שהסרטון מיועד למתקדמים שכבר יש להם בסיס והם טובים בציור. בגלל שהסרטון מהיר רצוי לעצור מספר פעמים
כדי להבין היטב כיצד ואיך לצייר את הכד.
מי שמחפשת רעיונות לציורים לכבוד חג החנוכה הנה לכם ציור מושלם של כד שמן קטן.
הכד נראה עתיק ומתאים לרוח התקופה שבה התרחש נס חג החנוכה.
למי שמעוניין לדעת קצת את הרקע של נס פך השמן הנה הסיפור בקצרה.
לאחר שהחמשונאים שחררו את בית המקדש נמצא פך שמן אחד שהיה טהור וניתן היה להדליק באמצעותו את המנורה.
הבעיה הייתה שכמות השמן בכד הייתה רק בעבור יום אחד בלבד.אולם התרחש נס ופך השמן הקטן הספיק להדלקת המנורה במשך שמונה ימים.