דף צביעה קופת צדקה

דף צביעה של קופת צדקה.
ציור של קופת צדקה להדפסה.
הדפסה