logo

אוריגמי של כתראיך מכינים כתר מבריסטול.
הכנת הכתר על ידי קיפולי נייר.
מתאים לימי הולדת, לפורים, למסיבת סוף שנה ועוד.
יצירות ועבודות יד לחג פורים.