logo

חיתוך אבטיח אומנותי



לבקשתכם מגש פירות לא רגיל
המגש הזה הוא הקליפה של האבטיח
גם אתם ראיתם תמונות באינטנרנט של חיתוך אבטיחים בצורה יצירתית ואמרתם לעצמכם וואו איך הם עושים את זה.
לפניכם סרטון שמגלה בדיוק איך עושים זאת.ומדגים ומסביר איך להכין קערת פירות מעוצבת מאבטיח.
מה דעתכם להכין בעצמכם מגש פירות מאבטיח
סרט המסביר את כל השלבים של היצירה שווה צפייה.