חיתוך אבטיח אומנותילבקשתכם מגש פירות לא רגיל
המגש הזה הוא הקליפה של האבטיח
גם אתם ראיתם תמונות באינטנרנט של חיתוך אבטיחים בצורה יצירתית ואמרתם לעצמכם וואו איך הם עושים את זה.
לפניכם סרטון שמגלה בדיוק איך עושים זאת.ומדגים ומסביר איך להכין קערת פירות מעוצבת מאבטיח.
מה דעתכם להכין בעצמכם מגש פירות מאבטיח
סרט המסביר את כל השלבים של היצירה שווה צפייה.