logo

יום העצמאות מכללת קיי

יום העצמאות - ה' באייר 1948. הכרזה על הקמת מדינת ישראל ע"י דוד בן-גוריון.
רעיונות לשיעורים ,מצגות, פעילויות, דפי עבודה, יצירות ועוד.