logo

פירות הדר - דומינומשחק דומינו בנושא : פירות הדר .
להכנת משחק דומינו הדפיסו את הדפים, גיזרו והדביקו על בריסטול.
איך משחקים דומינו פירות.
כל שחקן מקבל מספר שווה של קלפי דומינו.
כל קלף מחולק לשני ריבועים ובכל צד איור.
כל שחקן צריך להתאים קלף עם איור הזהה לאחד מהריבועי הקלף המונח על השולחן ולהניח אותו בסמוך אליו.
כאשר אין לשחקן קלף לשים הוא צריך לקחת קלף מהקופה.
כאמור השחקן שמסיים את האבנים שלו ראשון מנצח
השחקן הראשון שמסיים את הקלפים שלו מנצח.
משחק דומינו להדפסה.
הדפסההדפסה
  
ציירצייר
הדפסההדפסה
  
ציירצייר
הדפסההדפסה
  
ציירצייר