logo

האי ברחוב הציפורים אורי אורלבמחפשים ספרים על השואה לילדים
האי ברחוב הציפורים של אורי אורלב
קטע של הצגה מיוטיוב לצפייה ישירה
שם הגיבור המרכזי: אלכס
זהו סיפור הישרדות של נער יהודי
הסופר נולד בפולין, חי בתקופת השואה
בזמן המלחמה הוא היה בגיטו ורשה
ומאוחר יותר במחנה ריכוז ברגן-בלזן
בסוף המלחמה הגיעה לקיבוץ גניגר
הספר מתאר את ההתמודדויות של הילדים בתקופת השואה
הספר מתאים ומומלץ ליום השואה לכיתות ה, לכיתות ו