logo

חיבור נקודות לפי מספרים - חציל

חיבור נקודות לפי מספרים - חציל
חיבור נקודות לתמונה של חציל.
מתחו קו בין המספרים לפי סדר עולה כדי להשלים את הציור.
דף צביעה חיבור נקודות להדפסה.
הדפסההדפסה
  
ציירצייר