חיבור נקודות לפי מספרים - חציל

חיבור נקודות לתמונה של חציל.
מתחו קו בין המספרים לפי סדר עולה כדי להשלים את הציור.
הדפסה