כללית שינוי כתובת

כמה דרכים לשינוי כתובת
הודעה טלפונית , שירות לקוחות: 2700 *
מילוי טופס