logo

סרטים על חיות טרף - נמרסרטים של חיות בטבע.
סרטים על חיות טורפות.
הנמר הוא בעל חיים מין של יונק טורף ממשפחת החתוליים, פרוותו גוני צהוב עם חברבורות ויש לו זנב ארוך ביחס לגופו.
נמצא ביבשת אפריקה ודרום אסיה.
שוכן ביערות, מדבריות,סוואנות והרים.
הוא מטפס היטב על עצים ולעיתים מסתיר את טרפו בין ענפי העץ כדי שטורפים אחרים לא יאכלו את מזונו.
הנמר בודד,הנמרה היא זו שמטפלת בגוריה.
בעלי חיים בטבע בסביבה הטבעית שלהם.
סרטי חיות בר בטבע - בעלי חיים בתנועה , צפייה ישירה.
בעלי חיים חלשים או פצועים בדרך כלל לא ישרדו זמן רב כי הם הופכים להיות טרף קל.

נמר שלג סרטון