יצירה לילדים כלב מגליל ניירמה עושים עם גליל נייר טוילט?
ממחזרים או זורקים?
לא, לא זורקים, אפשר למחזר אותו