logo

מצא את ההבדלים לסתיו חילזון

מצא את ההבדלים לסתיו חילזון
רוצים להסביר על עונת הסתיו.
דף מצא את ההבדלים שבלול.
סה"כ יש חמישה הבדלים, שניים קצת קשים והאחרים די קלים.
אפשר לתת הכוונה ורמזים אם מתקשים.
דף עבודה להדפסה.

מצא את ההבדלים חילזון

הדפסההדפסה
  
ציירצייר
מצא את ההבדלים חילזון