ניתוח הפיוט ידיד נפשהפיוט ידיד נפש בסרטון, ולמטה כניסה לניתוח הפיוט.
מהותו וייחודו של השיר
התוכן של השיר
הזמן, חריזה, תיאורים
שירת ימי הביניים
הסבר ופירוש של השיר