logo

איך מציירים זאב מייללסרטון שמלמד איך לצייר ציור של זאב מיילל.
כל מה שאתם צריכים זה דף ועיפרון.
הציור בנוי משלבים בשלב הראשוני מסרטטים צורות גאומטריות פשוטות
ולאחר מכן מוחקים קווים מיותרים ומוסיפים פרטים קטנים.
ציור שמתאים לאנשים עם רקע בסיסי בציור שרוצים להמשיך ולהשתפר בתחום הציור.