logo

דגם סוכהפעילות יצירה לגן ,גן חובה וכיתות נמוכות , בניית דגם של סוכה
יצירה לחג סוכות , דגם של סוכה קטנה
הפעלה עם חומרים פשוטים
בבית הספר בישראל לקראת החג , המורה מבקשת מהתלמידים לבנות דגם של סוכה
דוגמה של סוכה מיניאטורה
לסוכה הזו אין צורך בפטיש ומסמר
הסברים עם תמונות צבעוניות, בתוך הסוכה שולחן עם ארבעת המינים ודמויות של אושפיזין