logo

אגדת השועל והלחםסיפור ילדים יפה עם מוסר השכל המתאים לחג שבועות.
תהליך יצירת הלחם מורכב משלב גידול החיטה, הכנת הקמח והאפייה.