בזק - סלקטור – חסימת שיחות

סלקטור – מכשיר המאפשר חסימת שיחות -חסימת מספרי הטלפון מתבצעת על ידי לחיצה על לחצני מכשירי הטלפוןהמחוברים לקו בו מותקן המכשיר. ניתן להפעיל את החסימה מכל מכשיר טלפוןהמחובר לקו בו מותקן שקע 'סלקטור', ולא רק ממכשיר הטלפון אליו מחוברהשקע.תכנות קוד סודי הניתן לשינוי, מאפשר חסימת מספרי טלפון וקידומת לשיחותיוצאות, וכן, מאפשר המכשיר הגדרת מספרי טלפון שרק אליהם ניתן לחייג,וחסימה של שאר המספרים. המתקינים את הסלקטור, יוכלו ליהנות גם מאפשרויותחיוג אוטומטי באמצעות הרמת שפופרת לזמן ממושך.