logo

איך לצייר בניינים וגורדי שחקיםאיך לצייר גורדי שחקים ולהגיע לשמיים.
גורדי שחקים משמשים למגורים או למשרדים.
בשיעור הנוכחי תלמדו כיצד לסרטט נוף של עיר גדולה מטרופלין.
הציור מזכיר מאוד את הנוף והמבנה של ניו יורק.
תוכלו ללמוד איך לצייר צורות שונות של ביניים ורחובות עם פרספקטיבה.

איך לצייר בניין