הפקת שמן זיתמסיק זיתים בבית בד, בית הבד , סרט וידיאו הממחיש את תהליך הכנת שמן זית - שמן זית - חנוכה
שימו לב לריסוק של הזיתים