logo

איך לצייר סנופי קומיקסלומדים איך לצייר את סנופי הדמות האהובה.
סרטון המסביר שלב אחרי שלב איך לצייר את סנופי.
כל מה שדרוש זה דף ועיפרון וקצת סבלנות.
לפניכם טכניקות קלות ללימוד ציור.
יכול להתאים בימות החופש הגדול ובשעות הפנאי.