logo

ציור טבע דומםאיך מציירים טבע דומם ? לימוד ציור טבע דומם , באינטרנט , שלב אחרי שלב
במגמת אומנות בבתי הספר הרבה פעמים מציירים טבע דומם.
הסרטון שלפניכם מלמד כיצד לצייר טבע דומם בעזרת עיפרון ומחק.
הסרטון מלמד איך לצייר טבע דומם כך שהציור יהיה תלת מיימדי.