השלמת ציור חסידה

השלמת ציור של חסידה.
הדפיסו והשלימו את הציור.
הדפסה