חידון טריוויה בנושא סוכותבחג סוכות בונים ומקשטים סוכה
שאלות ותשובה בנושא סוכות