logo

איך לצייר גלים באוקיינוסציור ים מיוחד על ידי אומנית מקצועית
היא מדגימה כיצד הקצף רוקד לאורך הרכס ואז היא מציירת את הים והגלים שמתיזים על הסלעים לכיוון קו החוף
ציור ראליסטי / אמתי של ים.