דף גזירה להדפסה נחליאלי

הנחליאלי זו ציפור קטנה שמגיעה אלינו בתקופת הסתיו.
דף עבודה גזירה להדפסה נחליאלי.
פעילות בנושא הסתיו. גיזרו את הנחליאלי, הדשא והשלולית.
קפלו בסימון המקווקו, כך שאפשר להדביק או להעמיד על משטח.
הניחו ליד השלולית את הדשא והנחליאלי.
דף גזירה והדבקה ואפשר לצבוע.

דף גזירה נחליאלי

הדפסה