logo

דף גזירה להדפסה נחליאלי

דף גזירה להדפסה נחליאלי
הנחליאלי זו ציפור קטנה שמגיעה אלינו בתקופת הסתיו.
דף עבודה גזירה להדפסה נחליאלי.
פעילות בנושא הסתיו. גיזרו את הנחליאלי, הדשא והשלולית.
קפלו בסימון המקווקו, כך שאפשר להדביק או להעמיד על משטח.
הניחו ליד השלולית את הדשא והנחליאלי.
דף גזירה והדבקה ואפשר לצבוע.

דף גזירה נחליאלי

הדפסההדפסה
  
ציירצייר
דף גזירה נחליאלי