logo

סיפור לסתיוסיפור לסתיו. דרך הסיפור לומדים על עונת המעבר.
העלים נושרים מהעצים. והנחליאלי מגיע מארצות קרות. ומזג האוויר משתנה ומתחיל להיות יותר קר הסתיו הגיע!