logo

ציור של ארבעת המינים

ציור של ארבעת המינים
דף צביעה ארבעת המינים להדפסה.
ארבעת המינים לצביעה.
לפניכם ציור של ארבעת המינים שיוכל לשמש כקישוט לגן או לבית הספר לכבוד חג סוכות.
נהוג לאגד את ארבעת המינים ונטילתם בחג הסוכות.
בחג הסוכות מברכים על ארבעת המינים.
ארבעת המינים הם ארבעה צמחים:
אתרוג, הדס, לולב וערבה. אתרוג אחד שלושה הדסים לולב אחד ושני ערבות.
הדפסההדפסה
  
ציירצייר