logo

דף צביעה שופר של יום כיפור

דף צביעה שופר של יום כיפור
דף צביעה להדפסה יכול להתאים לקראת יום הכיפורים.
דף צביעה עם המילים יום כיפור ואיור של שופר.
אפשר לצבוע את השופר בצבעי צהוב בהיר עד חום.
אפשר לצבוע את האותיות של יום כיפור וגם לצבוע את הרקע.

דף צביעה שופר

הדפסההדפסה
  
ציירצייר
דף צביעה שופר

ציור של שופר

הדפסההדפסה
  
ציירצייר
ציור של שופר