logo

שירים לראש השנההשיר הקלאסי לראש השנה : בשנה הבאה , שרים : עוזי חיטמן, גלי עטרי וחני נחמיאס
אפשר ללמד את השיר הזה בגנים או בכיתות נמוכות , שיר שמח ומלא חיים .
קל לילדים להתחבר לשיר הזה
ראש השנה בפתח , מחפשים שיר יפה מתאים לחג , תנסו את השיר הזה , הוא ישן אבל ממש מקסים