דף מצא את ההבדלים להדפסה נחליאלי

לפניכם פעילות נחמדה מאוד בנושא הנחליאלי, דף מצא את ההבדלים של הנחליאלי.
דף עבודה בנושא עונת הסתיו.
הדפסה