logo

נדידת ציפורים סתיודף עבודה בנושא נדידת הציפורים שאותו מלמדים בעונת הסתיו.
מתי הציפורים נודדות? אילו ציפורים נודדות ניתן לראות בישראל?
דף עבודה להדפסה.
הדפסההדפסה
  
ציירצייר
הדפסההדפסה
  
ציירצייר
הדפסההדפסה
  
ציירצייר