נדידת ציפורים סתיודף צביעה זה עוסק בנושא נדידת הציפורים שאותו מלמדים בעונת הסתיו.